האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar

The Liturgical Series

Jump to page contentSkip Jump to page content

The Liturgical Series

The Jerusalem Symphony Orchestra, IBA Beloved liturgical works performed by Israeli and international conductors, soloists and choirs.
Jump to page content