האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar

The Liturgical Series

Jump to page contentSkip Jump to page content

The Liturgical Series

The Jerusalem Symphony Orchestra, IBA
Popular liturgic works performed by conductors,soloists and choirs from Israel and abroad
Jump to page content