האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
  music

  Master Musicians at the Center

  Jump to page contentSkip Jump to page content

  Master Musicians at the Center

  Series Advisor: Gideon Paz
  Songs by Russian composers and Italian opera arias by Verdi and other composers.Read more
  Jump to page content