Table of Contents Table of Contents
Next Page האופרה הישראלית תל אביב יפו - תכנית ארועים ומגזין בית האופרה
Information
Show Menu
Next Page האופרה הישראלית תל אביב יפו - תכנית ארועים ומגזין בית האופרה

 
עמוד ראשי
1

נורמה
8-9

נורמה – למות מאהבה
10-11

ההפקה הבאה – לוצ'יה די למרמור
12-13

אופרה בפארק – מאדאם בטרפליי
14-15

בלט בז'אר
16-17

בלט אייפמן
18-19

באייה ברזיל
20-21

בלט ז'נבה
22-23

קרקס אלואז ID
24-25

ברנשים וחתיכות
26-27

הסדרה הליטורגית
30-31

הסדרה הסימפונית
30-31

ג'אז במשכן – רוברט גלאספר אקספרימנט
32-33

קלאסי רוק – החצר האחורית והמהפכה
36-37

שבת של זהב
38-39

אופרה בזאפה
40-41

האופרה שרה בצוותא
42-43

צלילי קסם
46-47

שעת אופרה לילדים
48-49

מיתר אופרה סטודיו
52-53

אגודת ידידים
56-57

עוד במשכן
58-59

תערוכות
60-61

מחירי כרטיסים ומידע כללי
66-67