האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Yael Kareth, piano
Michal Korman, cello
Gilad Harel, clarinet
Tal Ganor, soprano
Noam Heinz, baritone


Beethoven: Trio for clarinet, cello and piano opus 11
Beethoven: Variations on the duet Bei Mannern from Die Zauberflote by Mozart
Mozart: Bei Mannern, duet of Pamina and Papageno from Die Zauberflote
Beethoven: O War ich schon, aria of Marzelline from Fidelio
Beethoven: Selection of British folk songs for soprano, baritone, clarinet, cello and piano

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content