האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Dan Ettinger: Conductor
Alexander Korsantia: Piano


Chopin: Piano Concerto No.2 in F minor, Op. 21

Beethoven: Symphony no. 3 opus 55, "Eroica"

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content