האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

John Axelrod: conductor
Duo Gurfinkel, clarinets

Mahler: "Blumine"
Levitas: "Remembering Benny Goodman", concerto for two clarinets (Israeli premiere)
Brahms: Symphony no. 1 opus 68

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content