האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Rotem Nir: conductor
Zvi Plesser, cello

Kodaly: "Dances of Galánta"
Stravinsky: tba
Gulda: Concerto for cello and wind orchestra
Schubert: Symphony no. 5, D. 485

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content