האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Dan Ettinger: conductor
Yael Levita, soprano
Edna Prochnik, mezzo soprano
Leor Lifshiz, piano
Masha Mirshon, violin
Daniel Akta, cello

 

Ben Haim: "Myrtle-Blossoms from Eden", song cycle
Text: Yehuda Halevi, Song of Songs, Proverbs
Beethoven: Triple concerto for piano, violin and cello opus 56
Prokofiev: "Romeo and Juliette", suite


 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content