האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Dan Ettinger, conductor
Andy Feldbau, piano


Rachmaninov: Piano concerto no. 1, opus 1
Tchaikovsky: Symphony no. 4, opus 36

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content