האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

A musical comic event - a one time only collaboration between two groups that
created a revolution in music and theatre featuring some of their iconic acts in a
surprising and unexpected performance.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content