האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About
Yasmin Levi and the orchestra perform beloved Ladino songs in new surprising arrangements. Special guest: flamenco guitarist Yehiel Hason.
סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content