האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About
A multicultural musical event with four string instruments from the same family– the Turkish cello of Mayu Shviro, the classical cello of Maya Belsitzman, the Moroccan kamanja of Elad Levi and the Persian kamancheh of Mark Eliyahu.
סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content