האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

Chava Alberstein and Tom Cohen bring to life an old dream - new arrangements in Mediterranean style of the greatest songs of our country by Sasha Argov, Mordechai Zeira, Nathan Alterman and Lea Goldberg.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content