האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Towards Opening

A unique opportunity to meet the artists who created the production:

Soloists, conductor, director and designers and to enjoy musical excerpts from the opera.


Saturday, before opening night, at 11:00 am.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content