האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
The Trumpet shell sound

Evan Alexis Christ (USA), conductor
Sergey Nakariakov (Israel), trumpet

 

Dvorak: Carnival - overture

Tchaikovsky: Variation on a Rococo Theme arranged for trumpet and orchestra
Arban: Carnival of Venice
Dvorak: Symphony No. 7

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content