האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Russian Storm

Daniel Boico (Israel), conductor
Alexandra Soumm (France), violin

 

Glinka: "Ruslan and Ludmila" - overture
Glazunov: Violin concerto

Tchaikovsky: Souvenir d’un lieu cher - Meditation for viola and orchestra
Rachmaninoff: Symphony No. 3

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content