האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date

 

בר ניווט לשוניות
Mostly Tchaikovsky

Daniel Oren (Israel), conductor
Pavel Berman (Russia), violin

 

Shimon Cohen: Overture
Tchaikovsky: Violin concerto
Tchaikovsky: Symphony No.5

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content