האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
A Triple Celebration

Benyamin Yusupov (Israel), conductor
Misha Maisky (Belgium-Israel), cello
Sasha Maisky (Belgium-Israel), violin
Lili Maisky (Belgium-Israel), piano

 

Rossini: "La gazza ladra" - overture
Yusupov: Cello concerto
Tchaikovsky: Italian Capriccio
Beethoven: Triple concerto

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content