האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Romance at its best

Christian Zacharias (Germany), conductor and pianist

 

Schumann: "Genoveva" - overture
Schumann: Piano concerto
Brahms: Symphony No. 4

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content