האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
The Emperor

Kristjan Jarvi, conductor
Roman Rabinovich (Israel), piano

Ben Haim: "Fanfare to Israel"
Beethoven: Piano concerto No. 5 - The Emperor
Berlioz: Symphonie Fantastique

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content