האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
RE:PLAY II
If you could bring back to life on stage your favorite dead artist - whom would you choose? The greatest deceased musicians from Pavarotti and Hendrix to Lennon and Piaf come alive through gripping video projections with live orchestral music.
סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content