האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Spartacus

Yuri Grigorovich Dance Theatre
Spartacus

 

Choreographer: Yuri Grigorovich
Music: Aram Khachaturian

 

60 virtuoso ballet dancers performing one of the most grandiose classical ballets of all time. A larger than life performance by one of today’s leading international dance companies.


“Even the next day, you still cannot entirely believe what you saw.” (The Telegraph)

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content