האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About the show

 Director  Shirit Lee Weiss
 Music Director Eran Zehavi
 Hebrew Texts Keren  Hovav

 

  Soloists:

  Tal Bergman / Tom Cohen
  Tal Ganor / Moran Abouloff
  Tom Chodorov
  Yael Levita  / Moran Abouloff
  Anat Czarny
  Goni Knaani

 

 

We thank Dalia & Eli Hurvitz Foundation Ltd. and Leumi Bank for supporting the production of What About the Deer?

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content