האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Umm Kulthum Forever

Nasreen Qadri, Ziv Yehezkel, singers

A celebration of the music of the giant Egyptian musicians of all time – Umm Kulthum, Abdel Halim Hafez, Mohammed Abdel Wahab and Farid al Atrash. With two exceptional soloists – a Muslim female singer and a Jewish Orthodox male singer.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content