האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
A tribute to the Oran Group

Berry Sakharof, Amir Benayoun, singers
Omri Mor, piano

 

A tribute to the Oran Group, an ensemble that was active in Wahran, Algiers before the civil war, creating music that blended European musical styles with the scales of the Maghreb.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content