האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Faure - Haydn

Haydn - Mass in Tempore Belli
Faure - Requiem
 

Frederic Chaslin, conductor


Hila Baggio, soprano
Nitzan Alon, mezzo soprano
Jorg Durmuller, tenor

Oded Reich, baritone
Monteverdi Choir, Hamburg

 

The Jerusalem symphony orchestra

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content