האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Blanca Li Dance Company
Blanca Li | Robot
Music: Maywa Denki’s mechanical orchestra

A fascinating journey of eight human dancers and seven robots who learned to dance, cleverly exploring the relationship between humans and machines. Robot is a highly intelligent and hilarious opus in which man and machine interact.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content