האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Spanish Rhythm

Carmen, Gypsies and a touch of Ladino

 

Spanish dance rhythms and fiery gypsy music in a program featuring excerpts from Bizet’s Carmen and more Spanish delights including traditional Ladino songs.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content