האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Russian Soul – Operas and Romances

The music which was born in the vast landscape of the ussian countryside projects the yearning to the big ities in the centre of this huge land. Popular folk songs, weeping romances and arias from popular operas by chaikovsky (Yevgeni Onegin) and Rimsky-Korsakov The Tsar's Bride).

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content