האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date

בר ניווט לשוניות
From Opera to Musical

From Opera to The Phantom of the Opera

A program full of arias from popular operas and excerpts from some of the greatest musicals of all time including The Phantom of the Opera.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content