האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
The World of Victor Hugo

From Rigoletto to Les Misérables

Music of hope and love, lust and despair, freedom and joy featuring excerpts from Verdi’s Rigoletto and from the musical Les Misérables.

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content