האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Puccini Heroines

From Tosca to Madama Butterfly

Tosca, Butterfly, Liu, Mimi, Manon and all Puccini love stricken heroines do all they can to savor their love but all end up lifeless as the curtain descends.

 

Among the soloists: Efrat Ashkenazi, Tal Bergman, Ira Bertman, Nimrod Grinboim, Shiri Hershkovitz, Alla Vasilevitsky, Anastasia Klevan

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content