האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Rachelle Ferrell

Rachelle Ferrell - Electric piano, acoustic piano, vocals 
Damien Farmer - bass
William Odum - guitar
Eric Brown - drums

 

One of the most dynamic creators in the current international music scene. Integrating in her enormous voice various musical genres: classical, pop, jazz and soul. This is her first performance in Israel.

 

 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content