האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
The Omer Avital Quintet

Israeli-international composer and bassist Omer Avital, a virtuoso musician who was named “the Israeli Charlie Mingus”, in a festive concert celebrating 25 years of international performances with his new quintet and special guests.

 

 Omer Avital  Bass
 Asaf Yuria  Tenor Saxohone & Sopran
 Alexander Levin  Tenor Saxohone 
 Eden Ladin  Piano & Keys 
 Ofri Nehemya  Drums

 

Guest artist: Haya Samir & Ravid Kahalani

 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content