האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About
 
 
Music director and pianist Yael Kareth
Director Shirit Lee Weiss
Costumes Uvi Bossi

 

 

Soloists
Tom Rakewell Anton Trotoush
Anne Trulove Inbal Brill
Nick Shadow Noam Heinz
Baba the Turk Yarden Kiperman
Father Trulove Yoav Ayalon
Mother Goose Gal Kohav
Sellem Stas Davidov

 

Sung in English

Hebrew surtitles

Translation: Rivka Meshulach

Surtitles preparation and operation: Nika Yankelevich

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content