האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Enlarge
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
Tom Harrell – Colors of a Dream 2

An international musician and trumpet player, one of the most dynamic and creative jazz musicians in the international jazz scene for many decades, is joined by the core members of his group and guest artist, guitarist-vocalist Lionel Loueke premièring Colors of a Dream 2.


Tom Harrell - trumpet , flugelhorn and composition        

Lionel Loueke  - guitar and voice                                   

Jaleel Shaw -alto saxophone                                         

Wayne Escoffery – tenor saxophone                               

Ugonna Okegwo- bass                                                 

Johnathan Blake – drums    

              

         

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content