האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Danill Trifonov (Enlarge)
For tickets please select the preferred date
Dan Ettinger conductor
Danill Trifonov      piano

Tchaikovsky piano concerto No. 1
Holst The Planets

SUN | 20:00 | 21.7.13
Jump to page content