האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
Stefan Tarara (Enlarge)
For tickets please select the preferred date

Dan Ettinger, conductor
Stefan Tarara, violin

Lalo - Symphonie Espagnol
Tchaikovsky - Symphony No. 4

SUN | 20:00 | 27.1.13

Jump to page content