האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date

Kenny Barron       piano

Kiyoshi Kitagawa

bass
Johnathan Blake drums

Date

FRI 13.1.12 21:30

Ticket Prices: 115/162/199 Nis

Jump to page content