האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date

Joshua Breakstone           guitar
Tony Pancella piano

Aldo Vigorito

bass
Massimo Manzi drums

Date

FRI 2.12.11 21:30

Ticket Prices: 115/162/199 Nis

Jump to page content