האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date

 

Stefano Bollani           Piano

Antonello Salis

Accordion
Nico Gori Clarinet
Jesper Bodilsen Bass
Morten Lund Drums


Date

Fri 12.6 (22:00)


Jump to page content