האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date

The Adrian Iaies Trio & Raul Barboza

 

Adrian Iaies           Piano
Raul Barboza Accordion

Ezequiel Dutil

Double Bass
Pepi Taveira DrumsDate

Fri 21.11 (22:00)

Jump to page content