האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
Les Contes d'Hoffmann

Director, Designer and Choreographer: Stefano Poda

Co-Production of Opera de Lausanne, the Israeli Opera and Opera Royal de Wallonie – Liège, 2019

 

For further information please contact Julia Pevzner, Julia@israelopera.org.il

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content