האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
Pagliacci


Director, Designer and Choreographger: Inbal Pinto
Lighting Designer: Yoann Tivoli

 

The Israeli Opera Production, 2022

  For further information please contact Julia Pevzner, Julia@israelopera.org.il

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content