האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

Director: Ido Ricklin
Set Designer: Neta Haker
Costume Designer: Oren Dar
Lighting Designer: Bambi
Video: Adam Lewensohn
Choreographer: Yoram Karmi

For further details, please contact Julia Pevzner at Julia@israelopera.org.il

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content