האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
La Boheme

Giacomo Puccini
La Boheme

Director: Stefano Mazzonis di Pralafera
Set designer: Carlo Sala
Costume Designer: Fernand Ruiz
Lighitng Designer: Franco Marri


For further information please contact Julia Pevzner, Julia@israelopera.org.il

 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content