האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
  Music

  The Liturgical Series

  Jump to page contentSkip Jump to page content

  The Jerusalem Symphony Orchestra, IBA

  The Jerusalem Symphony Orchetra, IBA

  Music Director: Leon Botstein
  Jump to page content