האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
בר ניווט לשוניות
About

A sweeping celebration of the ravishing colors and sounds of Spanish dance from the classic through the Bolero to Flamenco. Spain’s National Ballet presents the leading dancers of Spain accompanied on the stage by Flamenco musicians.

 

Choreographers: Ruben Olmo, Antonio Najarro, Mario Mayo
Music: Manuel Busto, Maunel Moreno-Buendia, Flamenco music
Costume Designers: Ana Lacoma, Sastreria Gonzalez

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content