האופרה הישראלית תל-אביב-יפו האופרה הישראלית תל-אביב-יפו
Upper barSkip Upper bar
עב
SearchSkip Search
SearchSkip Search
events calendar
Jump to page contentSkip Jump to page content
For tickets please select the preferred date
בר ניווט לשוניות
About

The Chinese choreographer who conquered the dance stages all over the world returns with her own mesmerizing version of Stravinsky’s masterpiece intertwined with original Tibetan music. A powerful opus about the cycles of life from birth through death to rebirth.

 

Choreography: Yang LiPing
Music: Stravinsky & traditional Tibetan music

 

 

סוף בר ניווט לשוניות
Jump to page content